GDPR

Milí rodiče,

vzhledem k nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) bychom Vás tímto chtěli informovat ohledně dat, které o Vás a Vašich dětech máme, k čemu je využíváme a jaká ohledně toho máte vůči nám práva (a jaká práva máme my).

Prosíme o Váš souhlas s poskytnutím, zpracováním a uchováváním Vašich osobních údajů a údajů o Vašich dětech (viz níže). Máte samozřejmě právo tento souhlas odmítnout, což však znamená, že musíme skartovat přihlášku na tábor, která dané údaje obsahuje a Vy tedy rušíte přihlášení na tábor.

Jaká Vaše data sbíráme a z jakých zdrojů?

Data si opatřujeme výhradně z přihlášky a e-mailové komunikace přímo s Vámi.

Sbíráme o Vás tři druhy osobních dat:

 • jedny si pojmenujeme jako identifikační údaje a jedná se o:
  • jméno a příjmení rodičů
  • jméno a příjmení dítěte
  • datum narození dítěte
  • přibližnou váhu a výšku dítěte
  • jelikož ze jména jde v češtině určit pohlaví jeho nositele, deklarujeme zde, že technicky vzato máme k dispozici i tento údaj, ačkoliv jej od Vás explicitně nezjišťujeme
 • druhou skupinou jsou kontaktní údaje a jde o:
  • e-mailovou adresu na Váš a Vaše dítě, pokud ji vyplníte
  • telefonní kontakty, na Váš a Vaše díte
  • telefonní kontakty, které jste vyplnili do přihlášky pro případ nouze
  • úplnou adresu trvalého bydliště včetně poštovního směrovacího čísla (pokud jste ji poskytli pro zaslání uvítacího dopisu)
 • třetí skupinou jsou údaje o zdraví a dovednostech Vašeho dítěte:
  • zdravotní pojišťovna a číslo pojištěnce
  • alergie
  • zdravotní komplikace
  • užívané léky
  • jestli umí plavat a jak dobře

U nástupu na tábor od Vás potřebujeme předat kopii kartičky zdravotní pojišťovny, kterou potřebujeme jen po dobu tábora a na konci ji vrátíme nebo zničíme.

Dále máme od rodičů, platících tábor převodem, k dispozici číslo bankovního účtu, ze které byla platba poukázána. Tuto informaci pochopitelně párujeme s osobními údaji, které máme k dispozici. Nijak ji však neuchováváme ani dále nezpracováváme, vyjma uchovávání v rámci historie transakcí dostupných na příslušném bankovním účtu. Tam tuto informaci vždy budeme uchovávat pro případ splnění našich povinností vyplývajících ze zákona nebo právních vztahů s Vámi. Náš přístup k informacím o bankovních účtech tedy vždy bude následovný: na náš účet bude zaúčtována platba za tábor – my provedeme přiřazení platby k přihlášce, tedy k osobním údajům Vás a Vašeho dítěte, jinak ji však nezpracováváme – platba spolu s číslem účtu bude nadále dohledatelná v historii transakcí na našem účtu, dokud banka i my předmětné záznamy nezlikvidujeme. Chcete-li se tomu postupu vyhnout, provádějte příslušné platby v hotovosti.

Proč a k čemu tato data potřebujeme

Vaše identifikační údaje potřebujeme pro jedinečné určení Vaší osoby jako subjektu práv a povinností, která navzájem máme na základě právního vztahu vzešlého z přihlášení Vašeho dítěte na tábor. Stručně řečeno, abychom věděli, kdo nám za tábor zaplatil. Míry a datum narození dítěte vyžíváme při přípravě programu tábora, máme tak přehled o velikosti a věkovém průměru účastníků a můžeme lépe připravit vybavení a náročnost všech činností. Ze stejného důvodu potřebujeme také vědět, jak dobře umí dítě plavat.

Vaše kontaktní údaje používáme pro komunikaci s Vámi.

Údaje o zdraví Vašeho dítěte potřebujeme pro našeho zdravotníka pro zajištění odpovídající péče a správného řešení případných krizových situací.

Kdo Vaše data má (kdo jsme „my“) a komu je dáváme?

Organizátorem tábora je spolek Hůrecko, z.s. , IČO 04181662, sídlo 270 08 Hředle 25, zapsaný pod spisovou značkou L 62936 u Městského soudu v Praze. My také zpracováváme, uchováváme a chráníme Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje neposkytujeme žádným třetím stranám.

Která data uchováváme a jak, a jaká k těmto datům máte práva?

Máte právo od nás požadovat informaci, jaké všechny osobní údaje o Vás uchováváme. Uchováváme veškerá osobní data, která jste nám poskytli v přihlášce a e-mailové komunikaci. Kontaktní údaje uchováváme pro komunikaci před táborem, řešení případných krizových situací během tábora i pro rozeslání pozvánek na další tábory a jiné hraničářské akce.

Máte také právo na to, aby Vaše, námi uchovávané a zpracovávané, osobní údaje byly aktuální. Aktualizaci osobních údajů můžete provést jednoduše zasláním e-mailu s aktualizací. Rovněž máte právo na to, aby Vaše osobní údaje byly vymazány, abychom na Vás tzv. zapomněli – stačí opět napsat mail a všechny osobní údaje vymažeme a zničíme přihlášku. Likvidace papírů s osobními údaji probíhá většinou spálením v kamnech.

Dojde-li k narušení zabezpečení prostoru, kde jsou Vaše osobní údaje uchovávány, s podezřením na únik informací, máme povinnost Vás o tom informovat – a také to uděláme.